Roze Ouderen onderzoek

Eind 2011 heeft Rainbow City Rotterdam, in samenwerking met het VUmc in Amsterdam, besloten een roze ouderenonderzoek te initiëren om inzicht te verkrijgen in de sociale acceptatie van de roze ouderen.  Dit project beoogde kennis te verzamelen over de randvoorwaarden die nodig zijn om de sociale en politieke participatie van homoseksuele ouderen (mannen & vrouwen) in ouderenzorg te verbeteren. Om de problematiek in kaart te brengen is in 2012, met een uitloop naar 2013, in samenwerking met VUmc een onderzoek uitgevoerd naar roze ouderen zorg en hoe roze ouderen zelf kunnen participeren in hun zorg. Dit noemen we de cliëntparticipatie van roze ouderen.

Doelstelling van het onderzoek was tweeledig, namelijk ten eerste het in beeld brengen van ervaringen en behoeften van roze ouderen zelf, én van faciliterende en belemmerende factoren voor hun participatie in intramurele setting, om zo tot het formuleren van randvoorwaarden van (roze) participatie te komen. Ten tweede wil het onderzoek op de lange(re) termijn bijdragen aan het optimaliseren en verankeren van welzijn, kwaliteit van leven en zeggenschap van homoseksuele ouderen in de intramurele ouderenzorg.

Uit de verschillende onderzoeksactiviteiten valt een drietal thema’s op die van belang zijn als het gaat om roze ouderenzorg en sociale en politieke participatie:

  • zichtbaarheid & andersheid
  • veiligheid en & thuis voelen
  • steun van medewerkers & organisatie.

De resultaten van het onderzoek zijn op 27 juni 2013 breed beschikbaar gesteld aan alle zorginstellingen in Nederland.  Het onderzoek is hier te downloaden …. Evenals de bijbehorende flyer ….

Om dit kracht bij te zetten is op initiatief van Rainbow City Rotterdam een regiegroep ingesteld bij het roze ouderen onderzoek. Hierin zijn naast de overige leden Rotterdamse partners zoals kenniscentrum Radar, kenniscentrum RotterdamV en Humanitas Bergweg vertegenwoordigd.